UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
Informacje

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 23 lutego 2019
Imieniny: Damiana, Romana, Romany

Pogoda na dziś

Przetłumacz stronę

Inwestycje

Inwestycje realizowane w Roku 2009:

Realizowane z budżetu Gminy Markuszów Realizowane Przy współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji  Realizowane ze środków UE 
 1.    Przebudowa z remontem ul. Łachy w Markuszowie. 1.    Zabezpieczenie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 007761L w m. Góry km 0+500 do 1+634
1. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Wólce Kątnej 
 2.    Przebudowa i remont drogi lokalnej Łany – Zabłocie km 0+000 do 0+450    
 3.    Świetlica Wiejska w Bobowiskach – wymiana pokrycia dachowego z częściową wymianą elementów konstrukcji dachu    

 

Projekty UE:
1. ‘'Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Wólce Kątnej'' - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi".
a) Okres realizacji: Inwestycja została rozpoczęta w roku 2009, natomiast zakończono ją w październiku 2010 r.
b) Inwestycja zakłada rozbudowę świetlicy wiejskiej w Wólce Kątnej, która pozwoli lokalnej społeczności na dalszą i szerszą aktywność społeczno-kulturalną ( festyny ludowe, występy artystyczne, obrzędowe itp.), a w powiązaniu z walorami przyrodniczymi okolic miejscowości przyczyni się do wzrostu jej atrakcyjności turystycznej.
2. „Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Gminie Markuszów" - projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"
a) Okres realizacji inwestycji : Inwestycja planowana jest na lata 2010 - 2012,
b) Inwestycja zakłada poprawę warunków życia mieszkańców Gminy Markuszów poprzez budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Kaleń, budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Markuszów, Łany i Kaleń oraz przebudowę hydroforni w miejscowości Markuszów; co wpłynie ponadto na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Najnowsze inwestycje współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 oraz współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania ,"Odnowa i rozwój wsi"

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft