UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
Aktualności

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 23 lutego 2019
Imieniny: Damiana, Romana, Romany

Pogoda na dziś

Przetłumacz stronę

Aktualności

Nabór wniosków na granty: "Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej" i "Włączenie społeczne grup defaworyzowanych" - środa, 2018-06-13

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił uzupełniające nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wnioski można składać do Biura LGD od 15 czerwca do 2 lipca  2018 r.

 

Nabory dotyczą realizacji zadań w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego w dwóch przedsięwzięciach tj. Przedsięwzięcia 2.1.3. Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej oraz Przedsięwzięcia 2.1.4. Włączenie społeczne grup defaworyzowanych.

 

Szczegółowe informacje o ogłoszonych naborach na stronie: http://zielonypierscien.eu/aktualnosci/dwa-konkursy-uzupelniajace-na-granty

Konsultacje społeczne odnośnie wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - środa, 2018-06-06

W związku z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm. ) Wójt Gminy Markuszów zwraca się do mieszkańców gminy Markuszów z prośbą o wyrażenie opinii dotyczącej możliwości wprowadzenia ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 2200 a 600. ( w przypadku naszej gminy dotyczy sklepów na stacjach paliw.)

Proszę o zgłaszanie ewentualnych uwag do dnia 18 czerwca 2018 r. na sekretariat Urzędu Gminy Markuszów.

Wójt Gminy Markuszów

Andrzej Rozwałka

/-/

 

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft