UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
Projekty unijne i inne

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 23 marca 2019
Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Pogoda na dziś

Przetłumacz stronę

Projekty UE realizowane przez Gminę Markuszów

 

Projekty współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, proiorytet Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach----------------------------------------------------------------------------------

Projekt pn.  ,,Przebudowa (modernizacja) stacji uzdatniania wody w miejscowości Góry, gmina Markuszów’’, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.


----------------------------------------------------------------------------------

 

 

Projekt pn. Budowa zbiornika wodnego małej retencji ‘’KALEŃ’’ w gminie Markuszów realizowany w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska Kat. III. Bezpieczeństwo ekologiczne

INFORMACJA

 

Logotypy POKL

----------------------------------------------------------------------------------

Projekt pt. „Dobry start – szansą na przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych realizowany w Zespole Szkół w Markuszowie w klasach I-III Szkoły Podstawowej

Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

LOGO

 

 

„Modernizacja SP ZOZ w Markuszowie wraz z zakupem wyposażenia i rozbudową systemu informatycznego” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

 

LOGO

„Budowa infrastruktury teleinformatycznej oraz publicznego, elektronicznego systemu usług administracji samorządowej w gminach; Wąwolnica, Wojciechów, Markuszów, Baranów”

 

LOGO

"Stworzenie systemu informatycznego łączącego biblioteki publiczne z terenu powiatu puławskiego"

 


LOGO

„Budowa zbiornika wodnego małej retencji ,,KALEŃ” w gminie Markuszów” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Projekty współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi"

 

PROW

 

„Rozbudowa Świetlicy Wiejskiej w Wólce Kątnej” inwestycja w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi”

 

 

Zestawienie projektów realizowanych przez Gminę Markuszów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 

 Swiss Contribution                  Logotyp Konfederacji Szwajcarskiej

 

Projekty współfinansowane przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

 

Projekt "Kraina Jana Pocka - jej dziedzictwo kulturalne, historyczne atrakcją turystyczną"

Projekt KIBICUJESZ? WYGRYWASZ!

11 Miejsc Przyjaznych Rowerom oraz 7 Izb Produktu Lokalnego

Projekty unijne i inne

Projekt: Kraina Jana Pocka - jej dziedzictwo kulturalne, historyczne atrakcją turystyczną

               

Swiss Contribution                  Logotyp Konfederacji Szwajcarskiej

 

 


Zapytania ofertowe w ramach Projektu Nr 3/LPK/ZiK/18/2014,  pn. "Kraina Jana Pocka - jej dziedzictwo kulturalne, historyczne atrakcją turystyczną"

  współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

EUROszansa dla Lubelszczyzny – budowanie konsensusu społecznego na rzecz zrównoważonego rozwoju subregionu w krajobrazie kulturowym trójkąta turystycznego: Nałęczów – Puławy – Kazimierz Dolny”

Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2014 r. dotyczące oferty na wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego: 7 kompletów strojów sobótkowych kobiecych (sukienki), 3 kompletów strojów sobótkowych męskich (koszula, spodnie  i pas), 4 kompletów strojów regionalnych damskich z Powiśla Puławskiego, składających się z bluzek, gorsetów, fartuszków i chust - w nieprzekraczalnym terminie:  9 maja 2014 r. do godz. 12.00.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami; umową i formularzem ofertowym z dn. 28.04.2014 r.

----------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe z dnia 28.04.2014 r. dotyczące oferty na przygotowanie i przeprowadzenie trzech warsztatów kulinarnych w dniach 1.06.2014, 22.06.2014, 31.08.2015. wraz z przygotowaniem, prezentacją i degustacją dradycyjnych potraw regionalnych  - w nieprzekraczalnym terminie:  9 maja 2014 r. do godz. 12.00.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami; umową i formularzem ofertowym z dn. 28.04.2014 r.

----------------------------------------------------------------------------------

Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2014 r. dotyczące oferty na wykonanie i dostarczenie do Zamawiającego: 7 kompletów strojów sobótkowych kobiecych (sukienki), 3 kompletów strojów sobótkowych męskich (koszula, spodnie  i pas), 4 kompletów strojów regionalnych damskich z Powiśla Puławskiego, składających się z bluzek, gorsetów, fartuszków i chust - w nieprzekraczalnym terminie:  23 maja 2014 r. do godz. 12.00.

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami; umową i formularzem ofertowym z dn. 09.05.2014 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 09.05.2014 r. dotyczące oferty na przygotowanie i przeprowadzenie trzech warsztatów kulinarnych w dniach 1.06.2014, 22.06.2014, 31.08.2015. wraz z przygotowaniem, prezentacją i degustacją dradycyjnych potraw regionalnych  - w nieprzekraczalnym terminie:  23 maja 2014 r. do godz. 12.00.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami; umową i formularzem ofertowym z dn. 09.05.2014 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2014 r. dotyczące oferty na zakup 160 m2 paneli ściennych i podłogowych z elementami montażowymi  - w nieprzekraczalnym terminie:  21 listopada 2014 r. do godz. 12.00.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami; umową i formularzem ofertowym z dn. 03.11.2014 r.

 

----------------------------------------------------------------------------------

Ponowne zapytanie ofertowe z dnia 03.11.2014 r. dotyczące oferty na zakup 160 m2 paneli ściennych i podłogowych z elementami montażowymi  - w nieprzekraczalnym terminie:  5 grudnia 2014 r. do godz. 12.00.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami; umową i formularzem ofertowym z dn. 21.11.2014 r.

 

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft