UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
Strona główna

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 12 grudnia 2018
Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary

Pogoda na dziś

Pogoda na jutro

Przetłumacz stronę

Statystyki

stat4u

Serdecznie witamy na stronie Gminy Markuszów

Większość gmin w Królestwie Polskim powstała w latach 1864-1867. Gmina Markuszów została zorganizowana nieco później. Początkowo Markuszów stanowił odrębną gminę miejską, jednak postanowieniem Komitetu Urządzającego z dnia 19/31 grudnia 1869 roku miasto Markuszów zostało zamienione na osadę miejską. Następnie wyłączono z gminy wiejskiej Kurów miejscowości: Łany, Zabłocie, Góry, Wola Przybysławska, Orlicz, Wólka Kątna i Kłody tworząc odrębną gminę wiejską Markuszów. W ten sposób od dnia 1 stycznia 1870 roku powstała gmina Markuszów.

Strona główna

Ogłoszenie ARiMR - składanie wniosków o wpis Kół Gospodyń Wiejskich do KRKGW

Biuro Powiatowe ARiMR w Puławach informuje, że wnioski o wpis Kół 
Gospodyń Wiejskich do KRKGW i otrzymaniu wsparcia w 2018 r. można 
składać nie później niż do dnia 27 grudnia.

Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego 
wniosku do Agencji.

Wniosek wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu wzorcowego 
statutu składa się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez ARiMR 
do kierownika powiatowego biura ARiMR - Puławy ul. Czartoryskich 8.

Kierownicy biur powiatowych ARiMR zapewniają wsparcie przy tworzeniu i 
prowadzeniu kół gospodyń wiejskich/związku kół, w tym przez powołanie w 
ramach kierowanych przez siebie biur pełnomocników do spraw kół gospodyń 
wiejskich – w biurze powiatowym ARiMR w Puławach funkcję pełnomocnika 
pełni Pani Teresa Gruda tel. 81 8867740.

Postępowanie w sprawach o wpis lub zmianę wpisu koła gospodyń wiejskich 
do rejestru jest wolne od opłat (więcej informacji na stronie ARiMR)

http://www.arimr.gov.pl/krajowy-rejestr-kol-gospodyn-wiejskich.html

„Dofinansowanie nawet do 3000 zł”

Szanowni Państwo

 

Zgodnie z wizytą i rozmową osobistą  w dniu 16-11-2018 przekazuję podstawowe informacje dot. akcji pod nazwą  „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” . Jednocześnie proszę o zamieszczenie  informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy ,w formie tradycyjnej na tablicach ogłoszeniowych oraz bezpośredni przekaz w kontaktach z mieszkańcami.

 

Akcja skierowana jest do konsumentów, którzy:

-aktualnie nie wykorzystują paliwa gazowego do celów grzewczych,

-zdecydują się na trwałą  likwidację pieca na paliwo stałe i w jego miejsce zainstalują nowoczesny gazowy kocioł  kondensacyjny (udokumentowane fakturami za likwidację paleniska oraz zakupem i montażem kotła gazowego z datą nie wcześniejszą niż 5.04.2018 r.)

-zobowiążą się do pobierania paliwa gazowego przez okres 36 miesięcy od dnia podpisania porozumienia,

-posiadają aktywne przyłącze gazowe,

 

Pula środków jest następująca:

1000 dofinansowań dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny w wysokości 3000 zł

10000 dofinansowań dla pozostałych Klientów w wysokości 1000 zł

 

Akcja trwa do wyczerpania środków, najpóźniej do 31.12.2018 r a II edycja dofinansowań dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny do 31.05.2019 roku,

 

W celu skorzystania z dofinansowania zapraszamy zainteresowane osoby do siedziby Biura Obsługi Klienta ul. Kołłątaja 24 ( wejście od ul. Piaskowej)  od poniedziałku do piątku w godzinach od 8,00 do 16,00.

 

UM Lublin i  Gmina Jastków  już zamieściły  na swoich stronach internetowych  stosowne  ogłoszenia.

https://www.jastkow.pl/informacje-w-sprawy-biezace/dofinansowanie-1000-lub-3000zl-do-wymiany-pieca-na-gazowy.htm

 

https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/aktualnosci/dofinansowanie-nawet-do-3000-zl-na-wymiane-pieca-pgnig-obrot-detaliczny-sp-z-o-o-,199,1945,1.html

Ogłoszenie

 

LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Ogłoszenie o naborze: granty na zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków w zakresie odnowienia obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju jak np.: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski, cenne drzewa, pomniki, tablice pamiątkowe, eksponaty, zabytki.

 

Wnioski będzie można składać do Biura LGD od 25 października do 20 listopada 2018 r.

 

Zobacz dokumentację dotyczącą tego konkursu: TUTAJ.

Ogłoszenie

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz planu działania.

 

Uchwałę wraz z załącznikami zamieszczamy poniżej. W załącznikach proponowane zmiany w tekście zaznaczono kolorem czerwonym. Tekst proponowany do usunięcia został przekreślony, a wprowadzony jako proponowana zmiana – podświetlony jest na żółto.

 

Zmiany w LSR dotyczą przede wszystkim zmniejszenia zaplanowanych kwot wsparcia na projekty grantowe i przesunięcia ich na Przedsięwzięcie 2.1.2 – Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej.

 

Z analizy przeprowadzonych w latach 2017-2018 naborów wniosków na granty w zakresie  włączenia społecznego grup defaworyzowanych wynika, że te nabory nie wzbudzają zainteresowania potencjalnych wnioskodawców. Świadczy o tym bardzo mała liczba złożonych wniosków i konieczność ogłaszania przez LGD wielu naborów uzupełniających, które również nie dają oczekiwanych rezultatów, tj. kolejnych złożonych wniosków. W związku z tym Zarząd podjął decyzję, aby niewykorzystane środki finansowe na granty (ponad 190 tys. zł) przesunąć na poprawę lokalnej infrastruktury rekreacyjnej – działanie, które cieszy się dużym zainteresowaniem lokalnych społeczności z obszaru LSR.    

 

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu w terminie do 22 października 2018 r. w formie elektronicznej na adres: lgd@zielonypierscien.eu z tytułem korespondencji „Zmiana LSR” albo faksem (81 50 16 140) albo pocztą lub osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

 

Formularz do pobrania w wersji edytowalnej TUTAJ

LGD „Zielony Pierścień” – nabór wniosków

LGD „Zielony Pierścień” – nabór wniosków

 

Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” ogłosił nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Wnioski można składać do Biura LGD od 25 października do 20 listopada  2018 r.

 

Nabór dotyczy realizacji zadań w zakresie wzmocnienia kapitału społecznego - Przedsięwzięcia 2.2.2 – Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego, kulturowego) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju tj. inicjatyw polegających na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru LSR jak np..: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, pomniki, wodotryski, cenne drzewa, tablice pamiątkowe, eksponaty, zabytki.

 

Szczegółowe informacje o ogłoszonych naborach na stronie: http://zielonypierscien.eu/nabory-wnioskow/ogloszone-nabory/nabor-nr-102018g-%e2%80%93-granty-na-zachowanie-dziedzictwa-lokalnego

Galeria Markuszów w ilustracjach

Markuszów w ilustracjach

Zapraszamy do zapoznania się z grafikami Kamili Bartuzi przedstawiającymi Markuszów.

Wyprawy Odkrywców - Questing

Najnowsza!!! Wyprawa Odkrywców (quest) - Markuszów - Opowieści  z historią w tle - już gotowa można ją pobrać poniżej:


Powyższy quest należy pobrać ze strony (jest w formacie pdf), wydrukować obustronnie na kartce A4, złożyć na 3 części i zapraszamy w teren - spróbuj rozwiązać zagadki zawarte w queście, odnajdź wszystkie miejsca w nim opisane, poznaj wyjątkowe postaci związane z Markuszowem i ciekawe historie związane z naszą historią, rozwiąż hasło i zdobądź skarb ukryty w sekretnym  miejscu.

Wyprawa Odkrywców (quest) - Markuszów Sobieskiego

Quest Markuszów Sobieskiego

Mapa questu

Powyższy quest należy ściągnąć (jest w formacie pdf), wydrukować obustronnie na kartce A4, złożyć na 3 części i zapraszamy w teren - spróbuj wraz z Janem III Sobieskim rozwiązać zagadki zawarte w queście, odnajdź wszystkie miejsca opisane w queście, poznaj niesamowite historie związane z Markuszowem, rozwiąż hasło i zdobądź skarb ukryty w tajemniczym miejscu. Do pomocy użyj mapy odkrywcy skarbu, którą możesz również ściągnąć i wydrukować.

Legendy, tajemnice, opowieści, zabytki, widoki i historie Markuszowa Sobieskiego - czekają na ODKRYWCÓW. Zapraszamy.

Więcej o WYPRAWACH ODKRYWCÓW - QUESTINGU

Uwaga!

Uwaga! 1 sierpnia 2018 r. nastąpi włączenie syren alarmowych. W związku ze zbliżającą się 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, uprzejmie informujemy o włączeniu syren alarmowych na terenie gminy Markuszów, 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17:00.  Syreny będą uruchomione przez jedną minutę i emitować będą dźwięk ciągły

Nauka angielskiego

Chcesz podciągnąć swój angielski? Chcesz opanować praktyczną znajomość angielskiego? Chcesz się przygotować do egzaminu z angielskiego? Chcesz się porozumiewać w tym języku? Ta oferta jest dla Ciebie. Zapraszamy na zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela języka angielskiego, native speakera. Zajęcia będą się odbywały w Markuszowie. Serdecznie zapraszamy. Zapisy na stronie interentowej:

http://english-yes.pl/

facebook:

https://www.facebook.com/pages/Whats-the-word-for/511432722255982


Aktualności

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft