UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
Strona główna

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 23 lutego 2019
Imieniny: Damiana, Romana, Romany

Pogoda na dziś

Pogoda na jutro

Przetłumacz stronę

Statystyki

stat4u

Serdecznie witamy na stronie Gminy Markuszów

Większość gmin w Królestwie Polskim powstała w latach 1864-1867. Gmina Markuszów została zorganizowana nieco później. Początkowo Markuszów stanowił odrębną gminę miejską, jednak postanowieniem Komitetu Urządzającego z dnia 19/31 grudnia 1869 roku miasto Markuszów zostało zamienione na osadę miejską. Następnie wyłączono z gminy wiejskiej Kurów miejscowości: Łany, Zabłocie, Góry, Wola Przybysławska, Orlicz, Wólka Kątna i Kłody tworząc odrębną gminę wiejską Markuszów. W ten sposób od dnia 1 stycznia 1870 roku powstała gmina Markuszów.

Strona główna

Informacja

Na sesji 6 lutego 2019 Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące nowych opłat wnoszonych przez mieszkańców za usługi świadczone przez gminę.

OPŁATA ZA ŚMIECI

Stawka opłaty za wywóz śmieci nie była zmieniana od 2015 roku, kiedy to zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych kosztowało na wysypisku (instalacja w Puławach) 179zł. Obecnie stawka ta wynosi 399zł. Takich odpadów wywozimy na wysypisko rocznie ok 310 ton (124 tys. zł). 1 tona popiołu kosztuje 310 zł, co przy 90 tonach rocznie daje koszt 27 900zł. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) kosztuje rocznie ok 7500zł. Koszty zagospodarowania bez transportu wynoszą zatem ok. 160 tys zł.

Całkowity koszt wywozu śmieci (transport wraz z zagospodarowaniem) na rok 2019 po przetargu wynosi 383 486,40zł. Rada Gminy analizowała kilka wersji przeliczenia tej kwoty na wysokość opłaty od mieszkańców.

Ostatecznie przyjęto następujące stawki opłat:

a) w gospodarstwie liczącym od 1 do 4 osób – 13 zł za osobę miesięcznie,

b) w gospodarstwie liczącym 5 i więcej osób – 10 zł za osobę miesięcznie,

c) zbiórka nieselektywna 22 zł za osobę miesięcznie.

Nowe stawki wejdą w życie 1 marca 2019 r.

Stale rosnące koszty wywozu śmieci będą zmuszały nas do częstszej niż dotychczas aktualizacji opłat, ponieważ dopłacanie z budżetu gminy do kosztów usług świadczonych dla mieszkańców (w 2018 r. było to ponad 120 tys zł), spowoduje ograniczenie i tak już skromnych możliwości inwestycyjnych gminy.

Problem podwyżek cen za wywóz śmieci dotyczy nie tylko naszej gminy. Prosimy również o zwrócenie uwagi na segregację, ponieważ jedną z przyczyn wzrostu kosztów odbioru śmieci jest niewłaściwa segregacja – a jest to czynnik, na który każdy z nas ma wpływ.

 

WODA I ŚCIEKI

Taryfy na wodę i ścieki ustala obecnie przedsiębiorstwo państwowe „Wody Polskie” w formie decyzji administracyjnej. Decyzja ta weszła w życie 1 lutego 2019. „Wody Polskie” ustalają taryfy uwzględniając wszelkie koszty produkcji wody i oczyszczania ścieków. Taryfa jest ustalana na trzy lata. W naszej gminie mamy dwie grupy taryfowe. Grupa A dotyczy gospodarstw domowych, grupa B to przedsiębiorcy. Rada gminy ma obecnie kompetencje uchwalenia dopłat dla gospodarstw domowych do ceny taryfowej wody i ścieków, z której skorzystała 6 lutego uchwalając dopłaty na poziomie netto 41 gr do ceny wody oraz 2,94 zł do ceny ścieków (brutto 44 gr oraz 3,18zł). Abonament pozostaje na poziomie 2,16zł brutto.

Aktualne ceny przedstawia poniższa tabela:

 

Grupa taryfowa

rodzaj cen stawek i opłat

cena wg taryfy netto

dopłata uchwalona przez radę do 1 m3 netto

 cena po dopłacie brutto

Grupa A

cena wody zł/m3

3,41

0,41

               3,24 zł

 

stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorca/m-c

2

 

               2,16 zł

Grupa B

cena wody zł/m3

3,41

 

               3,68 zł

 

stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorca/m-c)

2

 

               2,16 zł

Grupa A

cena ścieków zł/m3

8,16

2,94

               5,64 zł

Grupa B

cena ścieków zł/m3

8,16

 

               8,81 zł

 

Wójt Gminy Markuszów

Leszek Łuczywek

Aktualności

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft