UG w Markuszowie 24-173 Markuszów ul. Marka Sobieskiego 1

Aktualnie znajdujesz się na stronie:
 
Serwis
 >> 
Strona główna

Kalendarium

Godzina:
a
Dziś jest: 23 marca 2019
Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Pogoda na dziś

Pogoda na jutro

Przetłumacz stronę

Statystyki

stat4u

Serdecznie witamy na stronie Gminy Markuszów

Większość gmin w Królestwie Polskim powstała w latach 1864-1867. Gmina Markuszów została zorganizowana nieco później. Początkowo Markuszów stanowił odrębną gminę miejską, jednak postanowieniem Komitetu Urządzającego z dnia 19/31 grudnia 1869 roku miasto Markuszów zostało zamienione na osadę miejską. Następnie wyłączono z gminy wiejskiej Kurów miejscowości: Łany, Zabłocie, Góry, Wola Przybysławska, Orlicz, Wólka Kątna i Kłody tworząc odrębną gminę wiejską Markuszów. W ten sposób od dnia 1 stycznia 1870 roku powstała gmina Markuszów.

Strona główna

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie Groby i cmentarze wojenne w kraju.

Wnioski można składać w terminie do 29 marca 2019 roku. Formularze dostępne są na platformie EBOI.

Uprzejmie informujemy, że w stosunku do roku 2018 w Programach MKiDN 2019 wprowadzono modyfikacje w zakresie realizacji przepisów dotyczących pomocy publicznej i/lub pomocy de minimis.
Wszystkie informacje z tego zakresu zostały zawarte w załączniku nr 2 do regulaminu programu.

http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2019/groby-i-cmentarze-wojenne-w-kraju.php

Spotkania grupy AA w Domu Kultury w Markuszowie

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania Klubu AA, które odbywają się w Domu Kultury w Markuszowie w ŚRODY  o godz. 18.00

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 665896745

Dzień Kobiet - Życzenia

ZAPROSZENIE na szkolenie

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

LUBELSKI ODDZIAŁ REGIONALNY

Biuro Powiatowe w Puławach

 

Tel. 81 886  77  40,  fax 81 886 65 36

 

 

ZAPROSZENIE

na szkolenie

 

Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Puławach wraz z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zapraszają na szkolenie z zakresu przyznawania płatności w roku 2019 ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji do elektronicznego wypełniania i składania wniosków eWniosekPlus.

Szkolenie odbędzie się w dniu 11 marca 2019 roku o godz. 10:00 w Gminnym Domu Kultury w Markuszowie.

 

26 lutego 2019 Gmina Markuszów złożyła dwa wnioskio dofinansowanie ze środków unijnych.

TERMOMODERNIZACJA

Pierwszy wniosek to termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Markuszów.Projekt obejmuje trzy budynki: szkołę, przedszkole oraz urząd gminy. Całkowity koszt planowanychinwestycji według aktualnych kosztorysów to 2.657.000zł. Wniosek został złożony do RegionalnegoProgramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego w działaniu 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. 

W ramach projektu termomodernizacyjnego zaplanowano następujące prace:

Szkoła

Docieplenie stropodachów szkoły i sali gimnastycznej, wymiana instalacji c.o wraz z kotłami orazzainstalowanie instalacji fotowoltaicznej i montaż oświetlenia ledowego.

Przedszkole

Docieplenie elewacji i stropu, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana instalacji c.o.

Urząd Gminy:

Docieplenie elewacji i stropodachu oraz fundamentów w części podpiwniczonej, montaż instalacjifotowoltaicznej oraz wymiana instalacji c.o. i montaż oświetlenia ledowego.

Wszystkie budynki zostaną dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montażschodołazów.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało na marzec 2020 roku. Konkurencja będzie dużaponieważ jest to najprawdopodobniej ostatni nabór w obecnym okresie programowania. Dlatego teżzdecydowaliśmy się mimo bardzo krótkiego czasu na przygotowanie dokumentacji do tego konkursu.Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie projektu oraz radzie gminy zazapalenie zielonego światła dla tego pomysłu poprzez zabezpieczenie środków w budżecie na kosztydokumentacji. Według aktualnych szacunków przy dofinansowaniu na poziomie 85% wkład własnygminy wyniósłby 940 tys zł, z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 303 tys. zł. (niekwalifikowalnyjest koszt kotłów gazowych w szkole, montaż schodołazów oraz podatek VAT). Mamy świadomość, żeza 2-3 lata, jeżeli dojdzie do realizacji projektu - koszty mogą wzrosnąć, tym niemniej zakładaneefekty energetyczne zachęcają do realizacji tego zadania. Teraz pozostaje oczekiwać narozstrzygnięcie konkursu.

PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

Drugim wnioskiem jest przebudowa boiska sportowego w Markuszowie przy skrzyżowaniuChopina i Polnej. Całkowity koszt inwestycji 91 000zł. Wkład własny wyniesie 33 tys. zł - środkibędą pochodziły głównie z funduszu sołeckiego Markuszowa.

Planowane prace:

Wymiana podłoża i ułożenie nawierzchni z trawy rolowanej zamontowanie bramek orazpiłkochwytów oraz remont ogrodzenia.

Wniosek złożyliśmy do Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień" w Kośminie w ramach działaniapoprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju. Tu również konkurencja będzie duża. Termin podpisania umów wstępnie zaplanowano na sierpień. Jeżeli uda sięnam pozyskać środki - realizacja zadania nastąpi późną jesienią 2019 roku.

 

Wójt Leszek Łuczywek 

Informacja

Na sesji 6 lutego 2019 Rada Gminy podjęła uchwały dotyczące nowych opłat wnoszonych przez mieszkańców za usługi świadczone przez gminę.

OPŁATA ZA ŚMIECI

Stawka opłaty za wywóz śmieci nie była zmieniana od 2015 roku, kiedy to zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych kosztowało na wysypisku (instalacja w Puławach) 179zł. Obecnie stawka ta wynosi 399zł. Takich odpadów wywozimy na wysypisko rocznie ok 310 ton (124 tys. zł). 1 tona popiołu kosztuje 310 zł, co przy 90 tonach rocznie daje koszt 27 900zł. Obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) kosztuje rocznie ok 7500zł. Koszty zagospodarowania bez transportu wynoszą zatem ok. 160 tys zł.

Całkowity koszt wywozu śmieci (transport wraz z zagospodarowaniem) na rok 2019 po przetargu wynosi 383 486,40zł. Rada Gminy analizowała kilka wersji przeliczenia tej kwoty na wysokość opłaty od mieszkańców.

Ostatecznie przyjęto następujące stawki opłat:

a) w gospodarstwie liczącym od 1 do 4 osób – 13 zł za osobę miesięcznie,

b) w gospodarstwie liczącym 5 i więcej osób – 10 zł za osobę miesięcznie,

c) zbiórka nieselektywna 22 zł za osobę miesięcznie.

Nowe stawki wejdą w życie 1 marca 2019 r.

Stale rosnące koszty wywozu śmieci będą zmuszały nas do częstszej niż dotychczas aktualizacji opłat, ponieważ dopłacanie z budżetu gminy do kosztów usług świadczonych dla mieszkańców (w 2018 r. było to ponad 120 tys zł), spowoduje ograniczenie i tak już skromnych możliwości inwestycyjnych gminy.

Problem podwyżek cen za wywóz śmieci dotyczy nie tylko naszej gminy. Prosimy również o zwrócenie uwagi na segregację, ponieważ jedną z przyczyn wzrostu kosztów odbioru śmieci jest niewłaściwa segregacja – a jest to czynnik, na który każdy z nas ma wpływ.

 

WODA I ŚCIEKI

Taryfy na wodę i ścieki ustala obecnie przedsiębiorstwo państwowe „Wody Polskie” w formie decyzji administracyjnej. Decyzja ta weszła w życie 1 lutego 2019. „Wody Polskie” ustalają taryfy uwzględniając wszelkie koszty produkcji wody i oczyszczania ścieków. Taryfa jest ustalana na trzy lata. W naszej gminie mamy dwie grupy taryfowe. Grupa A dotyczy gospodarstw domowych, grupa B to przedsiębiorcy. Rada gminy ma obecnie kompetencje uchwalenia dopłat dla gospodarstw domowych do ceny taryfowej wody i ścieków, z której skorzystała 6 lutego uchwalając dopłaty na poziomie netto 41 gr do ceny wody oraz 2,94 zł do ceny ścieków (brutto 44 gr oraz 3,18zł). Abonament pozostaje na poziomie 2,16zł brutto.

Aktualne ceny przedstawia poniższa tabela:

 

Grupa taryfowa

rodzaj cen stawek i opłat

cena wg taryfy netto

dopłata uchwalona przez radę do 1 m3 netto

 cena po dopłacie brutto

Grupa A

cena wody zł/m3

3,41

0,41

               3,24 zł

 

stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorca/m-c

2

 

               2,16 zł

Grupa B

cena wody zł/m3

3,41

 

               3,68 zł

 

stawka opłaty abonamentowej zł/odbiorca/m-c)

2

 

               2,16 zł

Grupa A

cena ścieków zł/m3

8,16

2,94

               5,64 zł

Grupa B

cena ścieków zł/m3

8,16

 

               8,81 zł

 

Wójt Gminy Markuszów

Leszek Łuczywek

Aktualności

Spotkania grupy AA w Domu Kultury w Markuszowie - sobota, 2019-03-16

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na spotkania Klubu AA, które odbywają się w Domu Kultury w Markuszowie w ŚRODY o godz. 18.00

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 665896745

Copyright © 
GminaMarkuszow.pl
  
| Realizacja 
evosoft